Spoštovani uporabniki spletnih storitev Plinarne Maribor d.o.o.

Na uporabniških spletnih straneh Vam je omogočeno brezplačno javljanje stanj porabe zemeljskega plina oz. utekočinjenega naftnega plina zadnjih pet dni v tekočem mesecu. Uporabniške spletne strani Vam prav tako omogočajo pregled že izdanih in plačanih  računov ter grafičen ali tabelaričen pregled  porabe za želeno časovno obdobje.

V kolikor želite prejeti potrdilo o uspešni oddaji odčitka na Vaš elektronski naslov, si v nastavitvah (Moja stran > Spremeni elektronski naslov) potrdite prejemanje obvestil.

Za vstop na uporabniške spletne strani potrebujete uporabniško ime in geslo. 

Uporabniško ime je enako številki plačnika, ki jo najdete na računu.

V kolikor ne poznate gesla ali ste ga izgubili, ravnajte v skladu z navodili za dodelitev uporabniškega računa.

 

Dokumenti za uporabnike
Navodila za uporabo spletne strani
Navodila za dodelitev uporabniškega računa za dostop do spletne strani Plinarne Maribor d. o. o.

Pisni zahtevek za dodelitev uporabniškega računa za dostop do spletne strani Plinarne Maribor d. o. o.